En aviserad bok

Standard

Idag har jag hämtad från biblioteket en flerspråkig bok med poesi. ” Jag vet verkligen inte” av Juvvá Pittja från Gällivare. Jag har längtat efter att läsa den där boken.  Den 5/3 hörde jag författaren läsa upp några dikter på den samiska caféet/ restaurangen Tráhppie vid Gammlia i Umeå.  Redan då köade jag till boken i bibliotekets kösystem efter att ha blivit tipsad av en kurskamral som jag hade studerat lulesamiska med.  Juvvá Pittja använder nordsamiska, svenska och engelska i sin bok.  De nordsamiska dikterna verkar genomgående vara översatta till svenska dessutom. Kolla gärna själva.

Nästa gång kanske jag berättar mer, eller så skriver jag kanske om något helt annat, just nu vet jag verkligen inte.

 

Namnet

Standard

Precis som jag har lovat i en diskussion på Facebook skriver jag nu en språkvetenskaplig text om Guds heliga namn,  som  det sägs att vi inte vet hur vi ska uttala på korrekt modern hebreiska  och något om varför vi inte veta det. Det finns intressanta teologiska frågor också men de ska jag försöka att hoppa över.

Gud presenterade sig för Moses vid den brinnande busken,  som Abrahams Isaks och Jakobs Gud. Moses var inte nöjd med det utan frågade efter Guds namn och fick svaret ” Jag är den jag är” säg därför till alla som frågar efter din fullmakt ”Jag är” har sänt mig.

Senare fick Moses i uppdrag att förmedla Guds tio budord till sitt folk hebreerna sedan han hjälpt till med att föra dem ut från Egypten.  Ett av  de buden lyder ”Du ska inte missbruka din Guds namn.” den finska formuleringen av samma bud lyder ungefär ” Du ska inte uttala Guds namn på ett fåfängt sätt.” Detta har gett upphov till många omskrivningar och omsägningar varav Herren/ Adonai är den vanligaste historiskt.  Numera är det vanligt på hebreiska att skriva och säga Namnet /HaShem.

Många tänker dock att det är viktigare att inte missbruka Guds karaktär och rykte, än vilket namn man använder eller inte använder. Om man exempelvis tror att mänskligheten är älskad av Gud och ett av hans viktigaste skapelseprojekt så får man inte samtidigt behandla sina grannar som ohyra.  (Här kom visst lite teologi och politik iallafall).

Tillbaka till språken. Hur är det möjligt att inte veta? Jag vet ju hur  ”jag är” uttalas på en mängd språk ” I am, yo soy, ich bin, minä olen, ik ben, mån lav…)

Verbet ” att vara” är så vanligt att vi borde påminnas hela tiden om hur  ”att vara” i maskulinum singularis låter. Så funderade jag förut.

Redan efter knappt tre månader med hebreiska kan jag nu dela svaret med er.  ”Att vara” är så vanligt att det kan rationaliseras bort, helt enkelt underförstås.  När jag säger ”Ani isha”= ”Jag är en kvinna” så säger jag egentligen bara ”Jag en kvinna”. Det finns flera klurliga lösningar  som gör att språket fungerar utan att man behöver använda ”att vara.”  Bestäm form blir exempelvis ibland väsentligt, jämför gärna med finska och samiska som klarar sig utan bestämd och obestämd form.  Pronomen blir också viktiga.

Jag har tittat på lite språkjämförelse och sett att arabiska fungerar också utan att använda verbet” att vara.”

Nu har jag svarat på frågan ”Hur det är möjligt att inte veta uttalet på ett namn med den betydelsen.” Det var allt jag tänkte dela för den här gången även om det finns mycket fin musik där Gud respekteras som HaShem och även någon sång som har musikanterna har tänkt på vad det betyder att Gud presenterar sig som ”Jag är”, vad det berättar för oss om hans karaktär.

 

 

 

 

 

Matteusevangeliet kapitel fem

Standard

Matteusevangeliet kapitel 5, början av Bergspredikan, översatt från finska från Tuomas Levänens översättning som är från arameiska.

Men när Jeshua såg folksamlingen steg han upp på ett berg och när han satte sig samlade sig hans lärjungar omkring honom. Och han öppnade sin mun och undervisade och sade till dem.

Sina välsignelser till de fattiga i anden, eftersom deras är himlarnas konungarike.

Sina välsignelser till de sörjande, eftersom de tröstas.

Sina välsignelser till dem som är hungriga och törstiga efter renhet och rätt, eftersom de blir välnärda.

Sina välsignelser till dem som ger nåd, eftersom mycket nåd ska komma över dem.

Sina välsignelser till dem som är rena i sina hjärtan, eftersom de får se Gud.

Sina välsignelser till dem som gör fred, eftersom de kallas Guds barn.

Sina välsignelser till dem som förföljs för rättens skull, eftersom deras är himlarnas konungarike.

Sina välsignelser till er, när ni hånas och drivs bort, när man på grund av mig ljuger och talar alla slags onda ord om er.

Gläd er och jubla då eftersom er lön i himlarna är stor, på samma sätt förföljde man de profeter som var före er.

Ni är jordens salt. Men om det som är salt blir smaklöst, vad ska man då salta med? Det duger ingenting till, utan man kastar ut det och människorna trampar ner det.

Ni är världens ljus. Det är inte möjligt att dölja en stad som byggd på ett berg. Inte heller sätter man lysande lampor under en korg, utan på lamphållare och dessa lampor lyser upp allt som är i rummet.

På så sätt lyser ert ljus inför människobarnen så att de ser era goda handlingar och de prisar er fader som är i himlarna.

Tänk inte att jag har kommit för att befria från det skrivna ordet eller från profeterna. Jag har inte kommit för att upplösa utan för att uppfylla.

Därför säger jag er. Amen, det är så, att till dess himlarna och jorden förgås, ska inte ett endaste ”jod” , inte ett endaste penndrag, förgås innan allt händer.

Därför ska var och en som bryter mot ett av dessa minsta bud och så undervisar andra människobarn kallas liten i himlarnas konungarike. Men den som handlar och undervisar i enlighet med buden ska kallas stor i himlarnas konungarike.

Ni har hört att det tidigare är sagt ”döda inte” och var och en som dödar är skyldig inför domen.

Men jag säger till er att; var och en som utan orsak ilsknar till mot sin bror är skyldig inför domen och den som säger till sin bror: ”Jag spottar på dig!” är skyldig inför församlingen och den som säger: ”Du dåre!” är skyldig inför det brinnande Gehenna.

Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din bror hyser något slags agg emot dig, lämna din gåva där framför altaret och gå först och bli sams med din bror och kom sedan och bär fram din gåva.

Försök att komma överens med din motpart snabbt, medan du reser tillsammans med honom eller henne, så att inte din motpart för dig till domaren och domaren för dig till skatteindrivaren, så att inte du tvingas in i fängelse.  Och amen, säger jag dig, så är det, du slipper inte därifrån förrän du betalat dina sista pengar.

Ni har hört att det är sagt ”begå inte äktenskapsbrott”. Men jag säger er att var och en som ser på en kvinna på så sätt att han har begär till henne, bryter i samma stund hennes äktenskap i sitt eget hjärta. Men om ditt högra öga får dig att vackla, ta loss det och kasta det ifrån dig, därför att det är ett beskydd för dig att en av dina kroppsdelar förgås för att inte hela din kropp ska falla in i Gehenna.

(* Ordet p’kach som Tuomas har översatt med ”varjelus”= ”beskydd”  betyder också ”genombrott, öppning, uppvaknande från någonting och lyckad flykt.  Det är Tuomas som i en kommentar upplyser om alla dessa betydelser. Exempelvis:  ”det är ett genombrott för dig att en av dina kroppdelar går under…”

Detta p’kach är ett starkare och uttrycksfullare ord än det ord som bara betyder ”bättre” som används i den grekiska version som vi är vana vid.)

Och om din högra hand får dig att vackla, ta bort den, kasta den ifrån dig eftersom det är ett beskydd för dig att en av dina kroppsdelar går under för att inte hela din kropp skulle falla in i Gehenna.

( Eller exempelvis: det är en öppning för dig att en av dina kroppsdelar går under o.s.v.)

Det är sagt att den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne ett skriftligt dokument på skiljsmässan.

Men jag säger er att var och en som skiljer från sig hustru, förutom på grund av ordet om otukt, begår äktenskapsbrott mot henne och den som gifter sig med den förskjutna bryter äktenskapet.

Dessutom har ni hört att det tidigare är sagt. ”Ljug inte genom din ed, utan håll vad du svurit inför Herren Gud.”

Men jag säger er: ” svär ingen ed alls, inte vid himlarna som är Guds tron, inte heller vid jorden som är en stol under hans fötter, inte heller vid Jerusalem som är den store konungens stad.

Svär inte heller vid ditt eget huvud, därför att du förmår inte göra ett hårstrå vitt eller ett hårstrå svart.

Utan må era ord vara ”ja, ja” och ”nej, nej”, intet utöver det, det överflödiga är av ondo.

Ni har hört att det är sagt: ”öga för öga och tand för tand.”

Men jag säger er: res er inte upp för att göra motstånd mot det onda, utan för den person som slår dig på din högra kind, vänd även den andra kinden mot honom eller henne.

Och den som vill ha en rättegång mot dig för att få din jacka, lämna även din poncho till honom eller henne.

Den som tvingar dig att gå 1,5 kilometer, gå 3 kilometer med honom eller henne.

Ge till den som ber dig och vill någon låna av dig, neka inte.

Ni har hört att det sägs: ”älska din närmaste och hata din motståndare.”

Men jag säger er välsigna dem som förbannar er och gör det som är vackert för dem som hatar er och be för dem som med våld tar det som är ert och driver undan er.

På det viset är ni er himmelske faders barn, hans, som låter sin sol gå upp för goda och onda och låter sitt regn sjunka ner över de rättfärdiga och över de som gör fel.

Alltså, om ni älskar dem som älskar er på vilket sätt är det till fördel för er? Titta, gör inte även skatteindrivarna likadant. Om ni enbart önskar era bröder fred, vad gör ni då för speciellt? Titta, gör inte även skatteindrivarna detsamma? Därför var fullkomliga såsom er fader som är i himlarna är fullkomlig.

 

 

 

Att åka ”utomlands”

Standard

Hej! Jag bygger detta inlägg runt två saker jag under denna månad hört mitt stora barn säga. Inte därför att det var särskilt gulligt sagt utan för att jag av olika principskäl skulle kunna säga samma saker själv. Jag försöker ju blogga om min egen vardag, inte lämna ut mina barn

En bakgrund är att flera vi känner väl  i dagarna flyger och far till fjärran kontinenter,  och  de har alla goda skäl till sina resor. I början av månaden var vi på ett läger i en liten kustby utan  affärer,  och där lekte dottern med några kompisar som snart ska åka hem till Sydafrika där deras föräldrar för närvarande jobbar.

I slutet av lägret var dottern ganska trött och less och sa:

– jag vill åka utomlands….

Då förväntade nästan mig att hon skulle säga att hon ville åka dit som de andra skulle,  så fortsättningen överraskade.

-kanske till Stockholm…

Jag gick inte in på att Stockholm faktiskt ligger i Sverige för att det hinner hon lära sig sen.   Och fokuserar man att Umeå ligger i Sapmi så hamnar väl Stockholm per definition ”utomlands”.  Jag tycker faktiskt att hon har en bra attityd, efter fem dagar med bara en liten godiskiosk som bara är öppen några minuter i taget vid efterrättstid så vore Stockholm med dess mångfald en lockande kontrast.

Häromdagen övade vi föräldrar lite engelska med dottern, det gäller att passa på när hon frågar efter det.

Följande morgon har vi följande konversation:

-Får jag lära mig tyska?

-Guten Tag!  Det betyder ”God dag!”

– Nej, jag vill lära mig ett språk som finns i Sverige, som jag inte förstår.

-Menar du finska?

-Ja.

Till sammanhanget hör att jag som mamma har hållit på med finska i 16 år, men det känns inte så viktigt huruvida det någonsin blir av för dottern att lära sig finska ord och finsk grammatik. Värdegrunden är viktigare.

Slutligen vill jag säga att jag skulle också vilja åka ”utomlands” till andra landskap för att träna lite mer på några av de språk som finns i Sverige.

Gränsfall

Standard

Idag går jag inte på föredrag om vården av sårade soldater från de finska krigen, trots att det är intressant lokalhistoria.  Jag kan inte riktigt med att höra så mycket om krig.

Å andra sidan har jag börjat i en samisk kör där vi bland annat sjunger om förändrade strandlinjer och dränkta f.d. boplatser. Vattenkraftsutbyggnaden hände också före min tid…

Förmodligen använder jag delvis vattenkraftsel för att skriva den här bloggen, så vad har jag för rätt att framföra en klagosång om det som hände då. Jag har någon slags samvete som förhindrar mig att sjunga offentligt om vilket historisk sorg som helst.

Exempelvis sjunger jag inte om evakueringen från Karelen eller stupade släktingar. Det finns andra som är bättre lämpade att sjunga sådant.

Just sången om de flyttade stränder hörde jag för första gången vid ett protestmöte mot nutida gruvplaner. Den handlar för många inte bara om vad som har hänt utan om vad som kan hända.

Tiden som vi fick

Standard

Tiden som vi fick

Där vi en gång gick, var det sankt och tungt

Det fanns mygg och duggregn men vi tog det lugnt.

Visserligen fann vi där en rimlig mängd bär.

Det bästa var ändå tiden som vi fick.

Av flera skäl känns det nu som om världen gungar.

Den kommer ej igen, tiden före ungar.

Dikt om tro och tvivel

Standard

Ett tema för dagen är tillit och brist på tillit. Här kommer en kombination av detta, i en version, som jag hoppas är ganska
allmängiltig.

O, tro, oro, o.

Om Gud tror på oss,
tvivlar du då, du som också vill tro
Räcker inte de böner du bett, räcker inte de under du sett
o, varför saknas det ro.

Om vi är en dikt.
ropar du då att vi är illa skrivna,
omsorgsfullt slickar du såren från förr, då vi blev måttligt rivna.

O må Gud dig bevara, ty vi är en utvald skara. Trons Gud ska en dag förklara.

Dagens teman

Standard

Dagens ämne är resande, versstilen är Limerick och stilgreppen är  alliterationer.

En Limerick med dessa förutsättningar skrev sig själv, tyvärr är den av en karaktär som jag inte vill publicera på en offentlig blogg.

Så familjen, hjälp oss att installera Skype ordentligt så får ni dikten.

Annars kan ni säkert skriva den själva om ni utgår från mitt perspektiv.  Ni vet ju vilka årets ”resor” är.