Dikt om tro och tvivel

Standard

Ett tema för dagen är tillit och brist på tillit. Här kommer en kombination av detta, i en version, som jag hoppas är ganska
allmängiltig.

O, tro, oro, o.

Om Gud tror på oss,
tvivlar du då, du som också vill tro
Räcker inte de böner du bett, räcker inte de under du sett
o, varför saknas det ro.

Om vi är en dikt.
ropar du då att vi är illa skrivna,
omsorgsfullt slickar du såren från förr, då vi blev måttligt rivna.

O må Gud dig bevara, ty vi är en utvald skara. Trons Gud ska en dag förklara.

Annonser